Ochrona środowiska

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska. Pomagamy w uzyskaniu wszelkich pozwoleń oraz decyzji administracyjnych dla przedsiębiorstw. Identyfikujemy wszystkie zobowiązania przedsiębiorstwa związane z jego funkcjonowaniem w środowisku oraz koszty działań mających na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z wymaganiami prawno - formalnymi, wynikającymi z przepisów szczegółowych oraz rozstrzygnięć organów administracyjnych.
HACCP/GHP/GMP

Posiadamy wymagane certyfikaty i uprawnienia oraz niezbędne doświadczenie potrzebne przy wdrażaniu pełnego systemu HACCP/GHP/GMP . Wdrożyliśmy już od podstaw HACCP  w ponad czterystu firmach z czego pod stałym nadzorem mamy ponad dwieście. Są to zarówno firmy prywatne (sklepy, restauracje, pensjonaty, piekarnie, ciastkarnie, zakłady garmażeryjne, wędzarnie, mleczarnie) jak i instytucje państwowe m.in. przedszkola, szkoły, sanatoria czy szpitale.
Sporządzamy również projekty technologiczne  celem uzyskania opinii Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej.
BHP

Profesjonalna, kompleksowa, wyspecjalizowana i skuteczna pomoc w zakresie usług związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia w Państwa Firmach. Korzystanie z usług naszej firmy jest dla Państwa wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem w zakresie przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. To my pilnujemy dokumentacji i terminów prawidłowej realizacji obowiązków z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ciążących na Państwa Firmie.
Back
Next